Städdag

Nu är det dags för årets

Städdag

 

Lördag den 15 September Med start kl 11

Föreningen bjuder på fika

Välkomna!

  • Snygga till på parkeringsområdet
  • Snygga till vid bullerplankan
  • Rensa i rabatten vid lekplatsen
  • Spola ren kompostkärlen
  • Olja räcket runt sandlådan och parkeringen.
  • Ta bort buskarna mitt i mot HH 28.
  • FIKA!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *