Hur är bostadsrätten?

Hur är bostadsrätten som boendeform jämfört med hyresrätt?

Fördelar med en bostadsrätt jämfört med hyresrätt:

 • Större möjlighet att påverka genom medbestämmande.
 • Större frihet att renovera och göra om din egen bostad.
 • Möjlighet att påverka värdet på den egna bostaden genom till exempel förändringar i den gemensamma miljön, renoveringar, tjänster och service.
 • Ingen utomstående tjänar pengar på ditt boende.

Nackdelar med en bostadsrätt jämfört med hyresrätt:

 • Du står själv för underhållskostnaderna för din bostad.
 • En bostadsrätt kräver ett större engagemang och ansvar än en hyresrätt.

Hur är bostadsrätten som boendeform jämfört med villa?

Fördelar med en bostadsrätt jämfört med villa:

 • Möjligheterna till gemenskap är större tack vare de naturliga kontaktytorna med andra föreningsmedlemmar.
 • Som bostadsrättsinnehavare har du ekonomiska fördelar av att ni är flera som kan göra investeringar i tjänster som till exempel bredband eller gemensamma utrymmen.
 • I en bostadsrättsförening finns det oftast upparbetad kompetens kring vatten- och energiförsörjning och avtal med mera. Du behöver inte ta reda på allt själv.
 • I en Riksbyggenförvaltad förening är Riksbyggen en trygg partner och ett stöd. Exempelvis i frågor som rör juridik och ekonomi.

Nackdelar med en bostadsrätt jämfört med villa:

 • I en bostadsrätt har du mindre inflytande än i villa där du bestämmer det mesta helt själv.