Att vara med och påverka

Tre sätt att vara med och påverka i en förening

 

Det finns flera sätt att vara med och påverka i en förening, vi beskriver nedan tre av dem.

Motionera till föreningsstämman

 1. Kom på en idé
 2. Skriv en motion med problembeskrivning, lösningsförslag och gärna pris
 3. Styrelsen tar upp den på stämman
 4. Motivera dina grannar att rösta igenom förslaget
 5. Föreningsstämman beslutar och idén genomförs

Vänd dig direkt till styrelsen

 1. Kom på en idé
 2. Vänd dig till styrelsen med problembeskrivning, lösningsförslag och gärna pris
 3. Styrelsen beslutar och genomför

Starta en arbetsgrupp

 1. Kom på en idé
 2. Vänd dig till styrelsen och erbjud dig att driva frågan. Själv eller i en arbetsgrupp med andra medlemmar
 3. Styrelsen beslutar. Du kan också själv engagera dig i styrelsen om det krävs för att kunna driva frågan

 

Boendemiljö

Om du inte är helt nöjd med din boendemiljö är den glada nyheten att du som bostadsrättshavare kan förbättra den.
Finns det utrymme för förbättring finns det flera sätt att påverka. Det behöver inte innebära att du måste involvera dig i styrelsearbetet. Det viktiga är att du tar tag i frågan!