Föreningens ansvar

Avlopp – Avloppsstammarna ägs av föreningen. Ett stopp i avloppsstammarna åtgärdas därför av föreningen men inte om stoppet sitter i vattenlåset i din lägenhet.

Fasader, tak och gemensamma utrymmen – Föreningen äger och ansvarar för fasader, yttertaket på fastigheten och gemensamma utrymmen.

Elektricitet – Elledningarna som går fram till din bostad är föreningens ansvar men ledningar som syns inne i lägenheten ansvarar du själv för.

Vatten – Vattenledningarna fram till lägenheten är föreningens ansvar men ledningar som syns inne i lägenheten är du själv ansvarig för.

Vattenfyllda radiatorer – Vattenfyllda radiatorer (element) är föreningens ansvar. Om du har element eller golvvärme som du installerat själv är dessa ditt ansvar.

Ventilationskanaler – Ventilationen i lägenheten är föreningens ansvar.