Vilka är Riksbyggen?

Vad har Riksbyggen med din förening att göra?

Din förening tar del av Riksbyggens erfarenhet och kunskap om att driva en bostadsrättsförening. Föreningen väljer att anlita Riksbyggen för olika typer av förvaltningstjänster:

Teknisk förvaltning

Om din förening anlitar Riksbyggen för teknisk förvaltning får ni hjälp med att garantera fastighetens värde på sikt genom professionell planering för underhåll. Bland Riksbyggens övriga tjänster finns bland annat hjälp med energioptimering och löpande drift som säkerställer att husets installationer används så effektivt som möjligt.

Ekonomisk förvaltning

Genom att ta hjälp med den ekonomiska förvaltningen säkerställer ni en effektiv och trygg hantering av er ekonomi. Det kan handla om till exempel bokföring och bokslut, pantförskrivning, uthyrning av lokaler och utskick av avgiftsavier samt lånehantering

Fastighetsservice

I detta tjänsteområde ingår allt från trappstädning och trädgårdsskötsel till akut underhåll när något gått sönder.

Vad innebär det att bo i en Riksbyggen-förening?

Om man nu funderar på att flytta in i en bostadsrätt och undrar vad det innebär att föreningen är en Riksbyggen-förening, vad skulle vår Riksbyggen-representant svara på det?

Vår Riksbyggen-representanten berättar i vår film Vad innebär det att bo i en Riksbyggen-förening? vad det innebär att bo i Riksbyggen, förklarar ägarstrukturen i Riksbyggen och vad det innebär att Riksbyggen är ett kooperativt företag.

Så här bidrar Riksbyggen till samhällsutvecklingen

Riksbyggen har sedan starten arbetat för att bidra positivt till samhällsutvecklingen.

Riksbyggen har sedan starten arbetat för att bidra positivt till samhällsutvecklingen. Här skriver vi om några metoder vi använder och exempel på vad vi åstadkommit.

Vårt stöd och samarbete

Riksbyggen stödjer biståndsorganisationen We Effect som arbetar enligt principen hjälp till självhjälp. Ett av projekten går ut på att stötta fattiga människor i El Salvador i att bilda egna kooperativ och bygga bättre bostäder.

Hållbar bostads- och stadsutveckling

Riksbyggen samarbetar med Johanneberg Science Park, Chalmers, Göteborgs universitet och Göteborg Energi i forsknings- och bostadsprojektet Positive Footprint Housing. Syftet är att skapa ett helhetstänkande kring hållbar bostads- och stadsutveckling med människan i centrum.

 

Utveckla lokalsamhället

Bällstaån i Stockholm och Holma i Malmö är exempel på områden där Riksbyggen bidrar till samhällsutvecklingen genom att höja boendekvaliteten i områdena. Utmaningarna är bland annat att bygga nya bostäder intill miljonprogramsområden utan att skapa barriärer.

Stärka kundernas ställning

Tillsammans med andra aktörer på bostadsmarknaden producerar Riksbyggen Nils Holgersson-rapporten. I undersökningen “förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Syftet är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna.

Opinionsbildning ur ungas perspektiv

Bopinion är en plattform för unga samhällsutvecklare och företrädare från ett antal organisationer, nätverk och förbund. Projektet initierades av Riksbyggen 2013 och syftar till att opinionsbilda och öka kännedomen om samhällsbyggnad och bostadsfrågor ur unga vuxnas perspektiv.