Styrelsen informerar

Februari 2020:

Vi välkomnar vår nya medlem på HH 10.

Enligt underhållsplanen skall vi måla alla ytterdörrarna detta året. Detta kommer att starta i mitten av Maj.

Datum för årsstämma blir preliminärt 19/5-20 kl 17:30. Mer information kommer senare på anslagstavlan.

December:

Vi välkomnar vår nya medlem på HH 16.

Beslut om att inte höja avgiften 2020.

Oktober:
Eventuellt Höstfest, Julbord planeras, håll utkik för närmare information.
Ny anslagstavla kommer att inhandlas under året.
Energiverket har konstaterat att 3 vvs-pumpar var ur funktion. Alla pumpar har bytts ut.
Var vänliga att se över er avfallshantering:
Styrelsen har beslutat att överklaga beviljat bygglov för nybyggnad av flerbostadshus bakom HH 26-28 till stadsbyggnadskontoret. Mer information kommer senare
Sist men inte minst så välkomnar vi vår nya medlem på HH 32.

Lördag den 5 maj samlas vi klockan 11:00-13:00 för att göra fint i husets gemensamma ytor och på gården.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *