Årsstämman 2021 och annan information

Med anledning av Covid 19 har styrelsen i samråd med Riksbyggen beslutat att poströsta detta året istället för att hålla föreningsstämma.

Årsredovisningen och andra poströstningshandlingar kommer under April månad när Riksbyggen är färdiga med dem.

Liten påminnelse: Parkering på gården är tillåtet i högst 1 timme endast för medlemmarna. Vänligen meddela era bekanta och släktingar att parkering på gården är tillåtet i endast 15 minuter. Ska dem stanna längre får dem använda besöksparkeringen med tillstånd. Controlla har höjt  deras aktivitet på gården och för att slippa böter kan vi alla börja respektera dessa regler.

Underhållsplan för 2021:

Rengöring av avlopp: Cleanpipe- Klart

Takspolning: EDVINS Bygg & Fastighetsservice AB

Fasadtvätt: EDVINS Bygg & Fastighetsservice AB

Spola hängrännor samt stuprör: EDVINS Bygg & Fastighetsservice AB

Byta sand i sandlådan: EDVINS Bygg & Fastighetsservice AB

Målning av balkonräcken fram och baksidan: EDVINS Bygg & Fastighetsservice AB

Oljning trappor samt loftgång: Medlemmarna fixar själva, styrelsen köper in material.

Till samtliga medlemmar på Hästhagen
§ Nyvalda styrelsemedlemmar:
Lalith De Silva, HH 24 (Ordförande)
Cecilia Dahlberg, HH 32 (Ledamot/Vice Ordförande)
Niklas Bryngelsson, HH 42 (Ledamot/Webbansvarig)
Shien Jamal Rezaii, HH 44 (Ledamot/Sekreterare)
Vladimir Guerra Fassio, HH 18 (Suppleant)
Stämmans protokoll kommer finnas på föreningens hemsida snart.   www.hasthagen.net
§ Rökning
Vi har sedan innan informerat om reglerna gällande rökning och fimpning i föreningen men vi har inte sett någon förbättring kring problemet. Detta måste omedelbart förändras och vi kan inte längre acceptera cigarettfimpar på gården. För allas trivsel bör alla ta hänsyn till de regler som vi har i föreningen och vi ber er därför att meddela även era gäster och släktingar som besöker gården.
Passiv rökning är också ett problem på gården och är inte heller acceptabelt. Tänk på era grannar som inte röker och håll er en bit bort om ni befinner er i närheten av någon granne.
§ Sophantering
Vi har noterat flertalet gånger att sopor som ska slängas i Moluckerna ligger kvar på marken utanför. Vänligen var noggranna med att ta med nycklar för att kunna öppna Moluckerna och slänga soporna istället för att skräpa ner vår fina gård. Notera att stora föremål och kartonger inte får slängas i Moluckerna. Vi hänvisar er till Rappedalen istället.
§ Grillning
Vi har under stämman fattat beslut gällande ute grillning. Det är förbjudet att grilla nära husfasaden. Vänligen håll er minst på 2-3 meter ifrån husfasaden och detta för brandsäkerhetens skull. Vissa av medlemmarna i föreningen får även besvär med röken som orsakas av grillning. När det gäller medlemmar som bor på övervåning kan de använda bara el grill för allas säkerhet.
§ Parkering
Parkering på gården är tillåten i högst en timme. Vid längre parkering finns det risk att få böter. Vid besöksparkering måste tillstånd finnas i bilen.
Mvh,   Styrelsen     BRF  Gunnareds kyrkby